ks. Krystian Sznura – proboszcz

Urodził się 2 lipca 1969 r. w Strzelcach Opolskich. Pochodzi z parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich. Święcenia kapłańskie przyjął dnia 21 maja 1994 roku w gliwickiej katedrze. Jego pierwszą parafią była parafia NMP Wspomożenie Wiernych w Gliwicach-Sośnicy. Był tam wikarym przez 6 lat. Następnym miejscem jego kapłańskiej posługi była parafia św. Michała Archanioła w Bytomiu-Suchej Górze. W roku 2004 został przeniesiony na stanowisko wikarego do parafii św. Bartłomieja w Gliwicach. W roku 2007 rozpoczął posługę w naszej parafii, początkowo jako wikary, a od roku 2009 jako proboszcz. Oprócz wielu obowiązków, które spełnia jako proboszcz, ks. Krystian przygotowuje też dzieci do Pierwszej Komunii św. Czas wolny lubi spędzać jeżdżąc na nartach.

ks. Grzegorz Rajs - wikary

Ks. Grzegorz o sobie:

Pochodzę z parafii św. Jana i Pawła w Zabrzu Makoszowach. Urodziłem się 29 października 1980r. Rodzice Krystyna i Ryszard, oraz młodsza o sześć lat siostra. Po ukończeniu szkoły średniej w Zabrzu praca zawodowa w przedsiębiorstwie transportowym oraz studia na Politechnice Krakowskiej – Wydział Inżynierii Lądowej (kierunek transport) oraz na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (kierunek politologia). Następnie studia teologiczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego oraz formacja do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu. Święcenia kapłańskie przyjąłem 10 maja 2008 roku z rąk ks. bpa Gerarda Kusza w Gliwicach. Prymicyjne hasło: „Ześlij Panie światłość i wierność Twoją niech one mnie wiodą”. Dotychczasowa droga kapłaństwa wiedzie mnie przez parafie św. Jacka w Bytomiu Rozbarku (2008-2011) oraz parafię św. Michała Archanioła w Bytomiu Suchej Górze (2011-2018). Hobby i życiowe pasje: muzyka, dobra lektura oraz pielgrzymowanie (przez ostatnie 7 lat udało się zorganizować w parafii Sucha Góra – 109 pielgrzymek). Na co dzień uczę religii w szkole podstawowej nr 33 (klasy młodsze). W parafii będę zajmował się formacją dzieci Maryi oraz duszpasterstwem akademickim. Mam także nadzieję na wspólne pielgrzymowanie pod patronatem św. Jakuba Apostoła.

ks. Michał Choroszewski - wikary

Ks. Michał o sobie:

Pochodzę z parafii Dobrego Pasterza w Bytomiu - Karbiu. Urodziłem się 17 lipca 1984 r. Rodzice Barbara i Waldemar, oraz młodszy o dwa lata brat Sławomir. Ukończyłem Technikum Ekonomiczne w Bytomiu - Szombierkach a następnie studiowałem Turystykę Międzynarodową w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach – Piotrowicach, jednocześnie pracując w Biurze Ochrony Mienia w Bytomiu. W roku 2007 rozpocząłem studia teologiczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego formując się do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu. Święcenia kapłańskie przyjąłem 18 maja 2013 roku z rąk ks. bpa Jana Kopca w Gliwicach. Prymicyjne hasło: „Radujcie się zawsze w Panu!”. Po święceniach kapłańskich rozpocząłem posługę w parafii św. Mikołaja w Lublińcu (2013 - 2018). Hobby i życiowe pasje: muzyka, śpiew, jazda na rowerze, pływanie, język włoski i wszystko co z Włochami związane. Uczę starsze klasy w szkole podstawowej nr 30 i 33. W parafii będę zajmował się Liturgiczną Służbą Ołtarza oraz przygotowaniem do sakramentu bierzmowania.

Ks. Jakub Płonka - rezydent

Ks. Jakub o sobie: "Urodziłem się 15 września 1978 r. w Gliwicach. Tam chodziłem do szkoły podstawowej, do Liceum nr 1, potem studiowałem na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki, pracowałem w firmie AmePlus. W Gliwicach byłem związany, i nadal jestem, z Ruchem Światło-Życie. W 2004 roku wstąpiłem do Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu, a święcenia przyjąłem 22 maja 2010 r. Temat mojej pracy magisterskiej, napisanej na seminarium z filozofii systematycznej pod kierunkiem ks. prof. K. Wolszy brzmi: "Substancjalny obraz rzeczywistości i jego miejsce w teologii". W latach 2010-2012 pełniłem posługę wikariusza przy parafii św. Anny w Zabrzu, gdzie opiekowałem się ministrantami, byłem katechetą w Liceum i Gimnazjum nr 1. W roku 2012 Ks. Biskup Jan Kopiec skierował mnie na studia filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Interesuję się filozofią, techniką, muzyką (śpiew liturgiczny, gra na gitarze), wycieczkami górskimi".