ks. Krystian Sznura – proboszcz

Urodził się 2 lipca 1969 r. w Strzelcach Opolskich. Pochodzi z parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich. Święcenia kapłańskie przyjął dnia 21 maja 1994 roku w gliwickiej katedrze. Jego pierwszą parafią była parafia NMP Wspomożenie Wiernych w Gliwicach-Sośnicy. Był tam wikarym przez 6 lat. Następnym miejscem jego kapłańskiej posługi była parafia św. Michała Archanioła w Bytomiu-Suchej Górze. W roku 2004 został przeniesiony na stanowisko wikarego do parafii św. Bartłomieja w Gliwicach. W roku 2007 rozpoczął posługę w naszej parafii, początkowo jako wikary, a od roku 2009 jako proboszcz. Oprócz wielu obowiązków, które spełnia jako proboszcz, ks. Krystian przygotowuje też dzieci do Pierwszej Komunii św. Czas wolny lubi spędzać jeżdżąc na nartach.

ks. Tadeusz Górny – wikary

Urodził się 1 maja 1990 roku w Tarnowskiech Górach. Pochodzi z parafii Matki Bożej Uzdrowienie Chorych w Tarnowskich Górach. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowskich Górach. Pracę magisterską napisał nt. „Ekspiacyjny rytuał Jom Kippur i jego wypełnienie w Ofierze Jezusa Chrystusa”. Praktykę diakońską odbył w parafii katedralnej w Gliwicach. Jest członkiem Ruchu Światło-Życie i moderatorem Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej. Interesuje się muzyką i liturgią. Czas wolny lubi spędzać słuchając dobrej muzyki (najlepiej na żywo), zwiedzając lub spotykając się ze znajomymi. W naszej parafii jest odpowiedzialny za prowadzenie Liturgicznej Służby Ołtarza, Kręgu Biblijnego oraz katechez dla dorosłych.

kontakt: ks.tadeusz.gorny@gmail.com

ks. Paweł Macierzyński - wikary

Urodził się 3 października 1979 r. w Pyskowicach. Pochodzi z parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pyskowicach. Ukończył w tym mieście też Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej. Na Wydziale Teologicznym w Opolu napisał pracę magisterską nt. „Przejawów Bożej Opatrzności w księdze Tobiasza (Tb 3, 16 - 12)”. Praktykę diakońską odbył w parafii Św. Jadwigi w Ziemięcicach. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 maja 2004 r. Od 16 sierpnia 2004 r. do 23 sierpnia 2009 r. posługiwał jako wikariusz w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Zabrzu, następnie przez 5 lat był wikariuszem parafii NMP Matki Kościoła w Gliwicach (Sikornik), zaś od 21 sierpnia 2014 r. do 27 sierpnia 2017 r. był wikariuszem par. św. Jana Chrzciciela w Gliwicach-Żernikach.  W wolnych chwilach lubi jeździć na rowerze, wędrować po górach lub obejrzeć dobry film,. W naszej parafii odpowiedzialny jest za formację młodych w ramach przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania i Dzieci Maryi.

Ks. Jakub Płonka - rezydent

Ks. Jakub o sobie: "Urodziłem się 15 września 1978 r. w Gliwicach. Tam chodziłem do szkoły podstawowej, do Liceum nr 1, potem studiowałem na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki, pracowałem w firmie AmePlus. W Gliwicach byłem związany, i nadal jestem, z Ruchem Światło-Życie. W 2004 roku wstąpiłem do Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu, a święcenia przyjąłem 22 maja 2010 r. Temat mojej pracy magisterskiej, napisanej na seminarium z filozofii systematycznej pod kierunkiem ks. prof. K. Wolszy brzmi: "Substancjalny obraz rzeczywistości i jego miejsce w teologii". W latach 2010-2012 pełniłem posługę wikariusza przy parafii św. Anny w Zabrzu, gdzie opiekowałem się ministrantami, byłem katechetą w Liceum i Gimnazjum nr 1. W roku 2012 Ks. Biskup Jan Kopiec skierował mnie na studia filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Interesuję się filozofią, techniką, muzyką (śpiew liturgiczny, gra na gitarze), wycieczkami górskimi".