Laboratorium Wiary to cykl katechez skierowanych do tych parafian, którzy chcą pogłębić swoja wiarę i wiedzę teologiczną. Spotkania odbywają się zasadniczo dwa razy w miesiącu (terminy są podawane na bieżąco w ogłoszeniach parafialnych) w środy o g. 18.30 w salkach parafialnych lub w klubie seniora.