Dziękujemy za wszystkie przekazane dary materialne na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy.