Wszystkim zaangażowanym w pomoc na rzecz Ukrainy parafianom składamy SERDECZNE PODZIĘKOWANIA. Na samym początku dziękujemy My, kapłani. Jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu, że mamy tak wielu parafian o wielkim sercu. Wiemy, że niejeden z Was boryka się na co dzień ze swoimi problemami, a jednak jesteście nieustannie gotowi by przyjść drugiemu człowiekowi w potrzebie z pomocą.

Podziękowania przekazujemy Wam także od:

Ks. Władysława Biszko za przekazywane ofiary pieniężne na prowadzony przez Niego dom pielgrzyma, obecnie uchodźcy we Lwowie - Brzuchowicach;

Ks. Witalija Kaszczuka z Ukraińskiej Winnicy za Waszą pomoc rzeczową, materialną i za Waszą modlitwę.

Pana Jerzego Barabasza i Pani Sylwii Rusin za przekazane dary w postaci żywności i środków czystości, które zostały rozdane dzieciom przebywających w hotelu „Dębina” oraz pojechały konwojem humanitarnym na Ukrainę.

Od Ukrainek i ich dzieci, które przebywają w Żywcu, za słodycze, zabawki i przybory szkolne, a także za kartki z życzeniami od naszych dzieci.