Nasi duszpasterze


Ks. Krystian Sznura – proboszcz. Urodził się 2 lipca 1969 r. w Strzelcach Opolskich. Pochodzi z parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich. Święcenia kapłańskie przyjął dnia 21 maja 1994 roku w gliwickiej katedrze. Jego pierwszą parafią była parafia NMP Wspomożenie Wiernych w Gliwicach-Sośnicy. Był tam wikarym przez 6 lat. Następnym miejscem jego kapłańskiej posługi była parafia św. Michała Archanioła w Bytomiu-Suchej Górze. W roku 2004 został przeniesiony na stanowisko wikarego do parafii św. Bartłomieja w Gliwicach. W roku 2007 rozpoczął posługę w naszej parafii, początkowo jako wikary, a od roku 2009 jako proboszcz. Oprócz wielu obowiązków, które spełnia jako proboszcz, ks. Krystian przygotowuje też dzieci do Pierwszej Komunii św. Czas wolny lubi spędzać jeżdżąc na nartach.


ks. Tadeusz Górny – wikary. Urodził się 1 maja 1990 roku w Tarnowskiech Górach. Pochodzi z parafii Matki Bożej Uzdrowienie Chorych w Tarnowskich Górach. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowskich Górach. Pracę magisterską napisał nt. „Ekspiacyjny rytuał Jom Kippur i jego wypełnienie w Ofierze Jezusa Chrystusa”. Praktykę diakońską odbył w parafii katedralnej w Gliwicach. Jest członkiem Ruchu Światło-Życie i moderatorem Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej. Interesuje się muzyką i liturgią (w obu formach rytu rzymskiego i obrządkami wschodnimi). Czas wolny lubi spędzać słuchając dobrej muzyki (najlepiej na żywo), zwiedzając lub spotykając się ze znajomymi. W naszej parafii jest odpowiedzialny za prowadzenie wspólnoty Dzieci Maryi, duszpasterstwa akademickiego, Kręgu Biblijnego oraz katechez dla dorosłych.


Ks. Paweł Kowalik - wikary. Urodził się 20 października 1989 r. w Tarnowskich Górach. Pochodzi z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Fatimskiej w Strzybnicy. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowskich Górach. Pracę magisterską napisał nt. „Apologia tradycyjnej nauki o Eucharystii w Liście 63 św. Cypriana” w katedrze Patrologii przy Wydziale Teologicznym w Opolu. Praktykę diakońską odbył w parafii pw. Św. Mikołaja w Lublińcu. W wolnych chwilach lubi pływać, jeździć na rowerze, grać na gitarze. W naszej parafii odpowiedzialny jest za formację młodych w ramach przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania i ministrantów.


Ks. Jakub Płonka - rezydent. 
Ks. Jakub o sobie: "Urodziłem się 15 września 1978 r. w Gliwicach. Tam chodziłem do szkoły podstawowej, do Liceum nr 1, potem studiowałem na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki, pracowałem w firmie AmePlus. W Gliwicach byłem związany, i nadal jestem, z Ruchem Światło-Życie. W 2004 roku wstąpiłem do Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu, a święcenia przyjąłem 22 maja 2010 r. Temat mojej pracy magisterskiej, napisanej na seminarium z filozofii systematycznej pod kierunkiem ks. prof. K. Wolszy brzmi: "Substancjalny obraz rzeczywistości i jego miejsce w teologii". W latach 2010-2012 pełniłem posługę wikariusza przy parafii św. Anny w Zabrzu, gdzie opiekowałem się ministrantami,byłem katechetą w Liceum i Gimnazjum nr 1. W roku 2012 Ks. Biskup Jan Kopiec skierował mnie na studia filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Interesuję się filozofią, techniką, muzyką (śpiew liturgiczny, gra na gitarze), wycieczkami górskimi".falsefalse
Wygenerowano w sekund: 0.01
4,968,876 Unikalnych wizyt