SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Zgodnie ze statutem 415. Synodu Diecezji Gliwickiej (zakończonym 4 listopada 2018r.), który mówi, że: „W Diecezji Gliwickiej sakramentu bierzmowania należy udzielać wiernym uczęszczającym do drugiej klasy szkoły ponadpodstawowej” informujemy, że przygotowanie do sakramentu bierzmowania prowadzone jest w naszej parafii, w cyklu dwuletnim, w klasie I i II szkoły średniej.

Przypominamy!

  • Termin udzielenia sakramentu bierzmowania zostaje podany kandydatom oraz ich rodzicom po decyzji ks. biskupa naszej diecezji.

  • Osoby dorosłe, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania, a pragną go przyjąć proszone są o zgłoszenie się w kancelarii parafialnej.

  • Sakrament bierzmowania mogą otrzymać osoby wierzące i praktykujące, przystępujące systematycznie do sakramentów świętych (spowiedź, komunia święta), uczestniczące w katechezie szkolnej, pragnące głosić Ewangelię poprzez świadectwo swojego życia (w słowie i czynie).

  • Tradycyjnie bierzmowanie jest okazją wyboru świętego patrona, którego imię od teraz kandydat będzie nosił.

  • Świadek bierzmowania powinien być osobą wierzącą i praktykującą (bierzmowany!). Najlepiej gdyby był to rodzic chrzestny kandydata, rodzic bierzmowanego lub osoba bliska z rodziny lub przyjaciół.