Liturgiczna Służba Ołtarza

Zadaniem Liturgicznej Służby Ołtarza jest pełenienie posługi przy Ołtarzu Pana podczas liturgii i nabożeństw. Do Służby przy Ołtarzu i czytania Słowa Bożego podczas liturgii zapraszamy nie tylko chłopców ze szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych, ale także studentów i dorosłych mężczyzn. Chętne panie zachęcamy do śpiewania psalmu responosryjnego.

Zbiórki ministrantów odbywają się w soboty o godzinie 900 w salkach parafialnych.

Dorosłych zainteresowanych służbą prosimy o bezpośredni kontakt z ks. Michałem.

Informacje na temat służby tygodniowej i niedzielnej (na miesiąc wrzesień 2018) dostępne w pliku poniżej.

Pliki do pobrania

Dzieci Maryi

Parafialna grupa Dzieci Maryi łączy we wspólnotę dziewczęta pragnące kształtować swoje życie według wzoru Najświętszej Maryi Panny, a zarazem chętne do posługi Bogu i bliźnim. Dziewczęta w oparciu o Biblię i tradycję Kościoła formują swoją postawę chrześcijańską, współtworzą oblicze liturgii parafialnej i uczestniczą w różnych formach posługi duszpasterskiej. Wyróżniają się nienagannym życiem, umiłowaniem modlitwy i postawą chrześcijańskiej miłości bliźnich. W zewnętrznym przejawie wyróżniają grupę Dzieci Maryi zadania podejmowane podczas liturgii, miejsce zajmowane w kościele, uroczysty strój, sztandar, pod którym się gromadzą i medalik, który noszą na znak przynależności do swej patronki - Najświętszej Maryi Panny. Patronalne święto wspólnoty to uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (08 grudnia). Na spotkania zapraszamy wszystkie chętne dziewczęta, które pragną w tensposób, kształtować swoje życie i wspólnie spędzać czas we wspólnocie.

Spotkania wspólnoty odbywają się zasadniczo w soboty o godzinie 10.00 w salkach parafialnych, zgodnie z planem podanym poniżej. Plan spotkań jest także wywieszony w zakrystii.

Opiekunem wspólnoty jest ks. Grzegorz Rajs.

kontakt pocztą elektroniczną: silesia.uni.opolensis@interia.pl

Pliki do pobrania

Duszpasterstwo Akademickie

Chór parafialny

Krąg Biblijny i katecheza dla dorosłych

Celem kręgu biblijnego i katechezy dla dorosłych jest pogłębienie wiary poprzez wspólne wyjaśnianie i rozważanie Słowa Bożego, wprowadzanie w głębsze i bardziej owocne przeżywanie liturgii oraz wyjaśnianie prawd wiary i dyscypliny kościelnej. Spotkania odbywają się zasadniczo w poniedziałki, po wieczornej mszy świętej, w Klubie Seniora.

Najbliższe spotkania:

 

III zakon św. Franciszka

Wspólnota Miłosierdzia Bożego i Najdroższej Krwi Chrystusa

Wspólnota Żywego Różańca