Sakrament Pokuty sprawowany jest w naszym kościele:

  • 20 minut przed każdą Mszą św.
  • a w sobotę po południu od 16.00 do 16.45.