UWAGA! W związku z wprowadzeniem w naszym kraju stanu epidemii oraz zważając na dekret Księdza Biskpa diecezji gliwickiej  z dnia 25 marca 2020r. informujemy, że:

 

  1. II przykazanie kościelne ani też przepis kan. 989 KPK nie obligują wiernych do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania w okresie poprzedzającym święta Wielkiej Nocy. Ze względu na nadzwyczajne i poważne okoliczności wierni są uprawnieni do skorzystania z NADZWYCZAJNEJ DROGI POJEDNANIA JAKĄ JEST WZBUDZENIE ŻALU DOSKONAŁEGO PODJĘTEGO Z MIŁOŚCI DO BOGA, który daje przebaczenie nawet grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera w sobie: mocne postanowienie przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania, gdy tylko będzie to możliwe; wyznanie grzechów odpuszczonych w sposób nadzwyczajny w sakramentalnej spowiedzi pod sankcją wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny.

  2. W związku z powyższym, NIE BĘDZIE W PARAFII ORGANIZOWANA SPOWIEDŹ, RÓWNIEŻ TA PRZEDŚWIĄTECZNA. Skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania będzie mógł wierny, który osobiście o to poprosi, z uwzględnieniem obowiązujących norm bezpieczeństwa. Miejscem takiej spowiedzi będzie w naszym kościele zakrystia (nie konfesjonał). Przy spowiedzi należy zachować większą odległość pomiędzy penitentem a spowiednikiem.