NIEDZIELA – 15.VII.2018    XV NIEDZIELA ZWYKŁA

700

- Za + Henryka Sowada na pamiątkę ur. i ks. Ulricha May

900

SUMA – W int. PARAFIAN i DOBRODZIEJÓW

1030

- Do B. Op. za wstaw. NMP Matki Kościoła z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. B. dla Katarzyny i Dawida Galus w 1 r. ślubu oraz o opiekę B. dla syna Jakuba

1200

- Do. B. Op. za wstaw. MB Różańcowej z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. B.
i zdrowie dla Elżbiety Fraszczak z ok 80 r. ur. oraz o opiekę Bożą i błog. dla dzieci i wnuków (TD)

1700

- Za + syna Bogdana Kuhs w 2 r. śm., + męża, ++ z rodziny i dusze w cz. cierp.

Poniedziałek – 16.VII.    Wspomnienie NMP z Góry Karmel

700

- Do B. Op. za wstaw. MB Szkaplerznej z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i błog. B. w rodzinie Menzel i Susek

1800

- Za ++ mamę Ksenię Grüner i tatę Gerarda

Wtorek – 17.VII.

700

- Za + Andrzeja Czempiel w r. śm., + męża Alfonsa, wszystkich ++ z rodziny i pokrewieństwa

1800

- Za + Kazimierza Świgońskiego w 10 r. śm., ++ rodziców i babcię Franciszkę

Środa – 18.VII.

700

- Za + Willego Froncek w 15 r. śm., ++ Annę i Bazylego Rakszawskich, + Pawła Jeger

1800

- Za ++ męża Erwina Jędraszak na pamiątkę ur., ++ rodziców, teściów oraz ++ z pokrew. z obu str.

Czwartek – 19.VII.

700

- Za + mamę Julię Śliwa w r. śm., ++ Józefa, Mieczysława, Stanisława i Henryka, wszystkich ++
z rodziny, dzieci nienarodzone i dusze w cz. cierp.

1800

- Za ++ męża Mariana w 9 r. śm, syna Grzegorza, ojca Stefana, wszystkich ++ z rodz. Gołda, Kowalczyk, Śliwiński, Bąkiewicz, Chrapoński, sąsiadów, przyjaciół i dusze w czyśćcu cierp.

Piątek – 20.VII.

700

- Do B. Op. za wstaw. św. Anny z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie duszy i ciała, światło Ducha św. dla Anny, Edwarda, Adriana z rodziną oraz o błog. B. dla całej rodziny

1800

- Za + męża i ojca Czesława na pamiątkę ur., + Bogumiłę, ++ rodziców, Romana, 2 braci, siostry oraz
++ z pokrew. z obydwu str.

Sobota – 21.VII.

700

- Do B. Op. z podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę w int. pewnej solenizantki z ok. 70 r. ur. i imienin

1800

- Za + mamę Olgę Jureczek w 23 r. śm., + ojca Józefa, ++ z rodziny i dusze w cz. cierp.

NIEDZIELA – 22.VII.2018     XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

700

- Przez wstaw. MB Piekarskiej z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i błog. B.
w pewnej int.

900

SUMA – W int. PARAFIAN i DOBRODZIEJÓW

1030

- Do B. Op. za wstaw. NMP Matki Kościoła z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. B.
i zdrowie dla Henryka Kluska z ok. 80 r. ur. (TD)

1200

- Do B. Op. za wstaw. NMP Matki Kościoła o opiekę B., zdrowie i dary Ducha św. dla syna Roberta Molenda z ok. 30 r. ur. i Gabrieli Molenda z ok. 55 r. ur. oraz o błog. B. dla całej rodziny

1700

- Za + męża Joachima Chrubasik, ++ rodziców z obu str., rodzeństwo, siostrzeńców oraz sąsiadów