NIEDZIELA – 18.III.2018     V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

700

- O łaskę przebaczenia grzechów i wieczne zbawienie dla + założyciela ks. Hermana Piechoty w 12 r. śm. oraz dla ++ członków Wspólnoty Żywego Różańca

900

SUMA – W int. PARAFIAN i DOBRODZIEJÓW

1030

- Do B. Op. za wstaw. NMP Matki Kościoła z podzięk. za odebrane łaski z prośbą o łaskę nawrócenia, zdrowie i błog. B. dla brata Edwarda z ok. imienin oraz o błog. B. dla Cezarego, Piotra i Adriana i całej rodziny

1200

- Za ++ rodziców Stefana i Janinę Dylik oraz ++ z rodzin Więcek i Dylik

- Za + Mariusza Adamczuk w 4 r. śm.

- Za + ojca Pawła Fryczka w 10 r. śm., mamę Lucynę Fryczek na pamiątkę 91 r. ur., wszystkich ++
z rodziny i dusze w cz. cierp.

1700

- Za wstaw. św. Kazimierza z prośbą o zdrowie i błog. B. dla Bronisławy i dla rodziny Pietrygów

Poniedziałek – 19.III.     UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP

700

- Za wstaw. św. Józefa o błog. B., zdrowie i opiekę Matki Bożej dla mężczyzn naszej parafii, a  szczególnie dla zaangażowanych w prace konserwacyjno-remontowe w naszym kościele – od Wsp. Żywego Różańca

- Za ++ rodziców i teściów Helenę i Józefa Świontek-Brzeziński

- Za + Monikę Słatyńską od Bartosza Słatyńskiego z rodziną

1800

- W intencji budowniczych kościoła w rocznicę erygowania parafii

Wtorek – 20.III.

700

- Do B. Op. z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i błog. B. dla Ryszarda Szczypka
z ok. 85 r. ur. (TD)

1800

- Za + brata Tadeusza w 4 r. śm., ++ z rodziny Deka i Nowak

- Za ++ męża Józefa Musiałowicz, teściów Józefa i Mariannę, mamę Józefę, ojca Józefa, ++ Józefa Kaletę, Józefa i Wandę Szewczyk, dziadków z obu stron, ciocie i wujków oraz wszystkich ++ z tych rodzin i dusze w cz. cierp.

Środa – 21.III.

700

- Paszczak

- Za + męża Józefa Grzywnowicza na pamiątkę imienin i wszystkich ++ z rodziny

1800

- Za ++ mamę Martę Obstoj, ojca, ojczyma, siostrę Jadwigę oraz ++ z rodz. Obstoj, Ociepka, Poloczek
i dusze w cz. cierp.

- Za + ojca Franciszka Motyl i wszystkich ++ z rodziny

Czwartek – 22.III.

700

- Za ++ ojca Jana, mamę Agnieszkę, brata Antoniego, bratową Genowefę, siostrę Stanisławę, ++
z rodziny Serwin, Anielę i Jana oraz męża i ojca Władysława Krzaczek, szwagrów Rudolfa i Czesława, kuzynów Piotra i Marcina, koleżankę Monikę i dusze w cz. cierp.

1800

- Za ++ męża Zygmunta Sroka w r. śm., rodziców, teściów, rodzeństwo, synową Janinę, wszystkich ++
z pokrewieństwa i dusze w cz. cierp.

- Za ++ rodziców Wypasek Karolinę, Bronisławę i Stanisława, dwóch braci, siostrę, dwóch szwagrów, ++ Stanisława i Salomeę Patla, trzech braci i ++ z rodziny

- Za + Mariannę Małolepszy w 2 miesiące po śm.

Piątek – 23.III.

700

- Do B. Op. za wstaw. NMP Matki Kościoła z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. B. dla Joanny z ok. ur.

- Do B. Op. za wstaw. NMP Matki Kościoła z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. B. dla Elżbiety Lesz z ok. ur.

1800

- Za + męża Jana Szustak w 1 r. śm., ++ rodziców z obu str., ++ z pokrew. i dusze w cz. cierp.
- Za + córkę Marzenę Wittek na pamiątkę ur. oraz ++ rodziców Wittek i Lasota
- Za + męża Stanisława Głuszek w 12 r. śm., ++ rodziców, teściów, szwagra Franciszka i ++ z obu str.

 

Sobota – 24.III.

700

- Za ++ męża i ojca Emila Beniamin, rodziców i rodzeństwo i wszystkich ++ z rodzin Beniamin, Siegel
i Otrębskich

1800

- Za ++ męża Pawła Widera w 7 r. śm., teściów i szwagra Bogdana, ++ z rodziny i dusze w cz. cierp.

- Za ++ córkę Grażynę Gaj w 7 r. śm., rodziców i dziadków Irenę i Alfonsa Szymczyk i ++ z obu stron

- Za ++ ojca i męża Edwarda Musiolik w 2 r. śm., rodziców z obu stron i ++ z rodziny

NIEDZIELA – 25.III.2018     NIEDZIELA PALMOWA – MĘKI PAŃSKIEJ

700

- Do Mił. B. za wstaw. MB z prośbą o ustanowienie święta ku czci Boga Ojca Stworzyciela od Wsp. Mił. B. i Najdr. Krwi Chrystusa

- Za ++ brata Huberta i bratanka Rolanda od Wsp. Mił. B. i Najdr. Krwi Chrystusa

900

SUMA – W int. PARAFIAN i DOBRODZIEJÓW

1030

MSZA ŚW. RODZINNA – Za + męża Bronisława Pukszta na pam. ur. i wszystkich ++ z obu stron

- Za + Henryka Świeczek w 1 r. śm. oraz ++ rodziców

1200

- Do B. Op. za wstaw. NMP Matki Kościoła z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o błog. B. dla Bożeny i Mirosława Leśniewskich z ok. 5 r. ślubu oraz o błog. B. dla całej rodziny

- Kiszka

1700

- Za ++ Henryka Grabarczyk, Jana i Katarzynę Rolak, ++ Stanisława i Teodorę Grabarczyk