NIEDZIELA – 16.IX.2018 XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

700

- Za + męża Michała w r. śm., ++ rodziców z obu str., brata, siostrę, krewnych i przyjaciół

900

SUMA – Do B. Op. za wstaw. NMP Matki Kościoła z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze błog. B., zdrowie, dary Ducha św. dla ks. Janusza Feszter z ok. 25 r. święceń kapłańskich

1030

- Za + męża i ojca Gintra Szopka w 1 r. śm., + Irmgardę Jarząbek w 1 r. śm., wszystkich ++ z rodziny
i dusze w cz. cierp.

1200

- Do B. Op. za wstaw. NMP Matki Kościoła z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i błog. B. dla Krystyny i Henryka z ok. 50 r. ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny i dary Ducha św. dla wnuków (TD)

1700

- Za + Janusza Głowacz w 4 r. śm. oraz rodziców z obydwu str.

- Za + Tadeusza Korzus w 2 r. śm.

Poniedziałek – 17.IX.

700

- Za ++ rodziców Klarę i Wilhelma Czerny, Marię i Ludwika Kowalczyk, ++ rodzeństwo, ++ z pokrew.
z obu str., + Łucję Czerny i Bożenę Czajkowski

1800

- Za ++ ojca Władysława na pamiątkę ur., mamę Bożenę, teścia Jana, dziadków i ++ z rodziny oraz dusze
w cz. cierp.

- Za ++ z rodziny Salamuchów, Budziszewskich, Dołężków, Madejów, Masiczak, Jawoszków, ++ sąsiadów, kapłanów, za dusze w czyśćcu i + koleżankę Józefę

- Za + męża Józefa, jego rodziców, 2 braci i dziadków z obu str. oraz dusze w cz. cierp.

Wtorek – 18.IX. Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski

700

- Za + Zofię Fujarską od sąsiadów z ul. Niepokólczyckiego 46

- Za + Henrykę Mika w 1 r. śm.

1800

- Za + Stanisławę Kuterską w 20 r. śm., ++ z rodziny Kuterski i Babioch i dusze w cz.

- Za + córkę Marzenę Wittek w 15 r. śm., ++ rodziców Wittek i Lasota

Środa – 19.IX.

700

- Za wstaw. NMP Matki Kościoła o błog. B., zdrowie i dary Ducha św. dla wnuka Filipa z ok. 18 r. ur. oraz
o potrzebne łaski dla całej rodziny

- Za wstaw. MB Częstochowskiej i Uzdrowienia Chorych z podzięk. za otrzymane łaski przez pielgrzymujących na Jasną Górę z okazji Pielgrzymki Chorych i Niepełnosprawnych z prośbą o dalszą opiekę MB, błog. B. i zdrowie dla pielgrzymów i ich rodzin

1800

- Do Op. B. za wstaw. NMP Matki Kościoła z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę
i zdrowie, o błog. B. w rodzinie syna, córki i wnuczki oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla Sylwii

- Do B. Op. za wstaw. NMP Matki Kościoła z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę
i błog. dla Kornelii z ok. ur., o błog. B. dla męża i syna z rodziną oraz o szybki powrót do zdrowia dla męża

Czwartek – 20.IX. Wspomnienie św. męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezb., Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

700

- Za ++ rodziców Piotra i Franciszkę, ++ 4 braci, 2 bratowe, szwagierkę i teściów oraz dusze w cz. cierp.

- Za + teścia Henryka Kowalczyka, jego żonę Krystynę, męża Piotra Kowalczyka, ++ rodziców Antoniego
i Helenę Haase, brata Antoniego, brata Edwarda Haase, ++ z rodz. Stępniewskich, Barlasz, szwagra Zenona
i dusze w cz. cierp.

1630

- Za ++ Małgorzatę i Konrada Gawlik, ++ z rodziny i ich przyjaciół

1800

- Za + matkę Irenę Jarzombek w 12 r. śm., + ojca, męża, teściową, ++ krewnych oraz dusze w cz. cierp.

- Za + ojca Eugeniusza Gut na pamiątkę ur.

Piątek – 21.IX. Święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty

700

- Za + męża Kazimierza, + Jana Tomasik, ++ rodziców Kazimierza i Władysława, teściów Stanisława i Stanisławę, ++ z rodzin Bralewskich, Padoł, Jamka i dusze w cz. cierp.

1800

- Za + mamę Annę Dziura w 2 r. śm., + ojca Józefa, + męża Dariusza, ++ dziadków i wszystkich ++ z rodziny z obu stron oraz dusze w cz. cierp.

- Za ++ rodziców Urszulę i Józefa Cieślik

- Za ++ Bogdana i Huberta Majnusz oraz ++ z tych rodzin

Sobota – 22.IX.

700

- Za +ojca Franciszka Malik w 22 r. śm., ++mamę Antoninę, syna Andrzeja, siostrę, bratanka, bratową, szwagra, teściów oraz dusze w cz. cierp.

- Za + męża Herberta Szynol w 3 r. śm., ++ z rodziny Szynol

- W pewnej intencji

1400

- ślub – Polus - Schmidt

1800

- Do B. Op. za wstaw. NMP Matki Kościoła z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. B.
i zdrowie dla Ireny Krupińskiej

- Wajs

NIEDZIELA – 23.IX.2018 XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

700

- Do Mił. Bożego przez wstaw. MB i św. Ojca Pio o nieustanne nawracanie się i wzrastanie do świętości nas samych, naszych pasterzy, o nowe powołania zakonne i kapłańskie, z prośbą o opiekę i błog. B. dla naszej parafii i Ojczyzny

900

SUMA - Do B. Op. za wstaw. NMP Matki Kościoła z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. B.
i zdrowie dla Lidii i Zygmunta z ok. 40 r. ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny (TD)

1030

- Za ++ męża Eryka Gasz na pamiątkę ur., wnuka Daniela oraz ++ rodziców z obu stron

- Za + męża Ireneusza Piotrowskiego w 25 r. śm., brata Józefa, siostrę Lucynę, dwóch siostrzeńców Mieczysława i Bogdana oraz rodziców z obu stron i wszystkich ++ z rodziny oraz dusze w cz. cierp.

1200

- Do B. Op. za wstaw. NMP Matki Kościoła z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie dla Anny i Krzysztofa Pietura z ok. 20 r. ślubu oraz o błog. B. dla dzieci i całej rodziny

- Do B. Op. za wstaw. NMP Matki Kościoła z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie dla Irmgardy Gerlickiej z ok. 75 r. ur. oraz o potrzebne łaski dla rodziny (TD)

1700

- Za ++ męża Bronisława, rodziców, teściów i wszystkich ++ z rodziny

- Za + męża Jana w 1 r. śm., ++ rodziców i syna