NIEDZIELA – 24.III.2019 III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

700

- Do Mił. B. za wstaw. MB z prośbą o ustanowienie święta ku czci Boga Ojca Stworzyciela od Wsp. Mił. B. i Najdr. Krwi Chrystusa

900

- SUMA – W int. PARAFIAN i DOBRODZIEJÓW

1030

- Za + córkę Grażynę Gaj w 8 r. śm., ++ rodziców Irenę i Alfonsa Szymczyk, ++ z pokrew. z obydwu str. i dusze w cz. cierp.

1200

- Za ++ Antoniego, Anielę i Katarzynę Popielarz

- Za ++ Helenę, Romana, Józefa i Jana Berner

1700

- Za ++ Ryszarda i Genowefę Kozłowskich, ++ z rodziny Kozłowskich i Świderków

Poniedziałek – 25.III. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

700

- Za wstaw. Świętej Bożej Rodzicielki Maryi z prośbą o poszanowanie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci od Wsp. Żywego Różańca

1800

- Matuszczyk

- Za + męża Pawła Widera w 8 r. śm., ++ teściów, szwagra Bogdana, + wujka Rufina, ciocię Elżbietę, ++ z rodzin: Widera, Poloczek i dusze w cz. cierp.

- Za + męża Bronisława Pukszta na pamiątkę ur. i wszystkich ++ z obydwu str.

Wtorek – 26.III.

700

- Za + Gabrielę Siuda od sąsiadów z ul. J.-Curie 7

1800

- Za ++ rodziców Annę i Teodora, ++ z pokrew. i dusze w cz. cierp.

- Za + Józefa Gerlickiego w 35 r. śm., ++ rodziców Franciszkę i Alfreda, brata Zygfryda, ++ krewnych
z obu str. i dusze w cz. cierp.

Środa – 27.III.

700

- Za + Małgorzatę i Augustyna Kościółek na pamiątkę ur. od sąsiadki

1800

- Za + ojca Władysława, matkę Monikę, za ++ z rodziny Fornal i + Alicję Michalską, za ++ z rodz. Apostel i dusze w cz. cierp.

- Za + matkę Józefinę Apostel, siostry Renatę i Ewę, za ++ z rodziny Franielczyk i dusze w cz. cierpiace

Czwartek – 28.III.

700

- Za ++ matkę Helenę Kocjan w 24 r. śm., ojca Alojzego Kocjan, męża Eryka Kobylka i zięcia Norberta Glombik

1800

- Za + Stanisława Gałka w 16 r. śm., ++ z rodziny Kłosów, Gałków i Wątków

- Za + męża Czesława w 3 r. śm., syna Mirosława Bukała, ++ rodziców, teściów, dziadków, wszystkich
++ z rodzin i dusze w cz. cierp.

Piątek – 29.III.

700

- za ++ z rodziny Felicitas, za + Kurta Wywiór

1800

- Za + Sorychta

- Za + Henryka Grabarczyk w 5 r. śm. od córek i syna z rodzinami

- Za ++ rodziców Gryc: Jana w 3 r. śm., Anielę w 10 r. śm. oraz ++ z rodziny z obu str.

Sobota – 30.III.

700

- Za + ojca Michała w 20 r. śm., ++ mamę, męża, dziadków, teściów, znajomych oraz za dusze w cz. cierp.

- Za ++ Stefanię i Stanisława Jaśkiewicz

1800

- za + Irenę Młynarczyk w 3 r. śm., oraz za ++ z rodziny Młynarczyk

- Za ++ rodziców Stefanię i Ignacego, męża Zygmunta, teściów, braci Adama i Krzysztofa i ++ z rodziny

NIEDZIELA – 31.III.2019 IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (Laetare)

700

- Za + męża Stanisława Głuszek w 13 r. śm., ++ rodziców, teściów, szwagra Franciszka oraz ++
z obydwu stron.

900

SUMA – Do B. Op. za wstaw. MB Nieust. Pomocy o błog. B. i zdrowie dla Stanisława Szyburskiego
z ok. 50 r. ur. od żony i dzieci (TD)

- Jarzombek (dz)

1030

- Za + męża Karola Apostel w 1 r. śm., ++ rodziców z obu str., ++ z rodzin Apostel, Styrc, Ostapiec, Baranek i dusze w cz. cierp.

- Za + męża Henryka, męża Edwarda, ++ rodziców, 2 braci i dusze w cz. cierp.

1200

- Za + ojca Jana Wieteska, ++ z rodzin Wieteska i Dylik

- Za + Tadeusza Maziarz w 10 r. śm. oraz ++ z rodziny Szczepański i Maziarz

1700

- za + rodziców Jana i Julię i ++ z pokrewieństwa z obu stron