HARMONOGRAM SPOTKAŃ MAJOWYCH 2023

➧ 13.05. (sobota) - godz. 9.00 - PRÓBA DZIECI POMAGAJĄCYCH PRZY LITURGII

➧ 15.05. (poniedziałek) - godz. 19.00 - PRÓBA DZIECI - SP 30 i SALEZJANKA

➧ 16.05. (wtorek) - godz. 19.00 - PRÓBA DZIECI - SP 33


➧ 18.05. (czwartek) - SPOWIEDŹ DZIECI:

  • 15.30 - CHŁOPCY
  • 16.30 - DZIEWCZYNKI

Okazja do spowiedzi dla rodziców i rodzin w tygodniu w trakcie nabożeństw majowych!


➧ 19.05. (piątek) - po Mszy porannej SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA


UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ
20 MAJA 2023

Godz. 10.00 - SP 30 i SALEZJANKA

Godz. 12.00 - SP 33


➧ „BIAŁY TYDZIEŃ”

Wszystkie dzieci od poniedziałku do piątku uczestniczą w nabożeństwie majowym (o godz. 17.30) i Mszy św. wieczornej (o godz. 18.00).

Obowiązkowo natomiast:

  • 21.05. (poniedziałek) - SP 30 i SALEZJANKA
  • 22.05. (wtorek) - SP 33

Na zakończenie tych Mszy św. będzie miało miejsce błogosławieństwo dewocjonaliów otrzymanych przez dzieci z okazji I Komunii św.

Rocznica I Komunii Świętej

Dzieci, które przystąpiły do I Komunii Świętej w roku 2022, mają swoją Rocznicę podczas Mszy Św. w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (8 czerwca 2023) o godz. 9.00. 

SAKRAMENT EUCHARYSTII

  • W naszej parafii Uroczystości I Komunii Świętej odbywają się w sobotę poprzedzającą III niedzielę maja. Uwaga! Termin ten może ulec zmianie z niezależnych od nas powodów, jak to miało miejsce w czasie pandemii covid19. 
  • Przygotowaniem do przyjęcia tego sakramentu objęte są dzieci z klasy III szkoły podstawowej. Za przygotowanie w pierwszym rzędzie odpowiedzialni są rodzice dziecka, istotny jest ich czynny udział.
  • W czasie przygotowania dziecka do I Komunii św. rodzice winni położyć duży nacisk na duchowe przygotowanie dziecka do przyjęcia tego sakramentu, a nie na oprawę zewnętrzną samej uroczystości!
  • Szczególowe informacje dotyczące przygotowania, terminów spotkań dzieci i rodziców, treści do nauczenia się przed I Komunią św. i terminów zaliczenia materiału znajdują się w załącznikach.
  • Szanownych Rodziców/Opiekunów prosimy o śledzenie bieżących informacji podawanych w ramach ogłoszeń duszpasterskich w ramach niedzielnych Mszy św. i aktualizacji dokonywanych na stronie internetowej.
  • Wszelkich informacji udziela ks. Proboszcz, który od strony Parafii zajmuję się przygotowaniem dzieci do tego Sakramentu.