Przygotowanie do I Komunii Świętej [2021/2022] - HARMONOGRAM SPOTKAŃ

SPOTKANIA DLA DZIECI:

21 września:

 • godz. 15.30 dla dzieci z SP 30,
 • godz. 16.30 dla dzieci z SP 33, Szkoły Salezjańskiej i innych szkół.

19 października:

 • godz. 15.30 dla dzieci z SP 33, Szkoły Salezjańskiej i innych szkół,
 • godz. 16.30 dla dzieci z SP 30.

16 listopada:

 • godz. 15.30 dla dzieci z SP 30,
 • godz. 16.30 dla dzieci z SP 33, Szkoły Salezjańskiej i innych szkół.

8 lutego:

 • godz. 15.30 dla dzieci z SP 33, Szkoły Salezjańskiej i innych szkół,
 • godz. 16.30 dla dzieci z SP 30.

8 marca:

 • godz. 15.30 dla dzieci z SP 30,
 • godz. 16.30 dla dzieci z SP 33, Szkoły Salezjańskiej i innych szkół.

12 kwietnia:

 • godz. 15.30 dla dzieci z SP 33, Szkoły Salezjańskiej i innych szkół,
 • godz. 16.30 dla dzieci z SP 30.

 

SPOTKANIA DLA RODZICÓW:

 • 18 listopada 2021, godz. 19.00
 • 3 lutego 2022, godz. 19.00
 • 14 kwietnia 2022, godz. 19.00

 

TERMINY MOŻLIWOŚCI ZALICZENIA MATERIAŁU  DO I KOMUNII ŚW.

Sobota 9.00-10.00*

Po Drodze Krzyżowej

23.10.2021

22.01.2022

3.03.2022

kl. III SP 30

20.11.2021

12.03.2022

10.03.2022

kl. III SP 33

27.11.2021

19.03.2022

17.03.2022

SAL. i Inni

11.12.2021

9.04.2022

24.03.2022

kl. III SP 30

 

16.04.2022

31.03.2022

kl. III SP 33

 

 

7.04.2022

SAL. i Inni

Po Roratach w terminie 29.11.-19.12.2021 *

* UWAGA W sobotę i po Roratach – dowolna klasa

 

SAKRAMENT EUCHARYSTII

 • TERMIN UROCZYSTOŚCI PIERWSZEJ KOMUNII ŚW - 14 MAJA 2022 r. (sobota). 
 • Przygotowaniem do przyjęcia tego sakramentu objęte są dzieci z klasy III szkoły podstawowej. Za przygotowanie w pierwszym rzędzie odpowiedzialni są rodzice dziecka, istotny jest ich czynny udział.
 • W czasie przygotowania dziecka do I Komunii św. rodzice winni położyć duży nacisk na duchowe przygotowanie dziecka do przyjęcia tego sakramentu, a nie na oprawę zewnętrzną samej uroczystości!
 • Szczególowe informacje dotyczące przygotowania, terminów spotkań dzieci i rodziców, treści do nauczenia się przed I Komunią św. i terminów zaliczenia materiału znajdują się w załącznikach.
 • Szanownych Rodziców/Opiekunów prosimy o śledzenie bieżących informacji podawanych w ramach ogłoszeń duszpasterskich w ramach niedzielnych Mszy św. i aktualizacji dokonywanych na stronie internetowej.
 • Wszelkich informacji udziela ks. Proboszcz, który od strony Parafii zajmuję się przygotowaniem dzieci do tego Sakramentu.