SAKRAMENT EUCHARYSTII

Przygotowaniem do przyjęcia tego sakramentu objęte są dzieci z klasy III szkoły podstawowej. Za przygotowanie w pierwszym rzędzie odpowiedzialni są rodzice dziecka, istotny jest ich czynny udział.

W czasie przygotowania dziecka do I Komunii św. rodzice winni położyć duży nacisk na duchowe przygotowanie dziecka do przyjęcia tego sakramentu, a nie na oprawę zewnętrzną samej uroczystości!

W naszej parafii dzieci przystępują do I Komunii św. w trzecią niedzielę maja.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

SPOTKANIA DLA DZIECI:

5 listopada:

 • 15.30 – Kl. III A i B SP 33 i kl. IV SP 30.
 • 16.30 – Kl. III A i B SP 30 i dzieci ze Szkoły Salezjańskiej.

4 lutego:

 • 15.30 – Kl. III A i B SP 30 i dzieci ze Szkoły Salezjańskiej.
 • 16.30 – Kl. III A i B SP 33 i kl. IV SP 30.

3 marca:

 • 15.30 – Kl. III A i B SP 33 i kl. IV SP 30.
 • 16.30 – Kl. III A i B SP 30 i dzieci ze Szkoły Salezjańskiej.

7 kwietnia:

 • 15.30 – Kl. III A i B SP 30 i dzieci ze Szkoły Salezjańskiej.
 • 16.30 – Kl. III A i B SP 33 i kl. IV SP 30.

 

SPOTKANIA DLA RODZICÓW:

 • 19 listopada 2019, godz. 19.00
 • 11 lutego 2020, godz. 19.00
 • 21 kwietnia 2020, godz. 19.00