Formalności pogrzebowych można dokonać osobiście, przez najbliższych z rodziny bądź, jeśli jest to niemożliwe, znajomych lub sąsiadów osoby zmarłej. Parafia nie załatwia tych spraw telefonicznie ani poprzez pośrednictwo zakładów pogrzebowych.

  • Wymagane dokumenty potrzebne do pochówku osoby zmarłej:
    – skrócony odpis aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego;

    karta zgonu potwierdzona przez lekarza i Urząd Stanu Cywilnego;

  • Przy zgłoszeniu pogrzebu omawiane jest miejsce pochówku, koszt pogrzebu, a także rezerwacja grobu na 20 lat. W celu przedłużenia rezerwacji grobu po upływie 20 lat od pogrzebu należy wnieść stosowną opłatę w kancelarii parafialnej. W przeciwnym razie grób może zostać zlikwidowany.

  • Jeżeli pogrzeb kogoś z naszych zmarłych parafian ma odbyć się w innej parafii, należy zgłosić się w kancelarii parafialnej z aktem zgonu, celem zapisania osoby zmarłej w księgach metrykalnych oraz uzyskania zgody na pochówek poza własną parafią.

  • Warto pamiętać o Mszy Świętej za osobę zmarłą.

  • Sprawy związane z pogrzebem załatwiane są o każdej porze, najlepiej po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.