Sakramenty przyjmujemy w swojej własnej parafii (decyduje o tym miejsce zamieszkania).

 • W naszej parafii sakrament chrztu udzielany jest co dwa miesiące, w drugą niedzielę miesiąca o godz. 12.00 (wyjątek stanowią miesiące, w których wypadają święta: w takim wypadku sakrament chrztu jest udzielany w II dzień Świąt Wielkanocnych oraz w II dzień świąt Bożego Narodzenia)

 • Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej.

 • Rodzice powinni wypełnić zgłoszenie (do pobrania w kancelarii), przedłożyć akt urodzenia dziecka oraz przedstawić kandydatów na rodziców chrzestnych.

 • Wszystkie dokumenty należy dostarczyć do kancelarii parafialnej najpóźniej na dwa tygodnie przed chrztem dziecka.

 • Rodzice chrzestni muszą być katolikami, którzy wcześniej przyjęli sakrament bierzmowania. Są zobowiązani przedłożyć zaświadczenie od swojego Księdza Proboszcza, że mogą pełnić funkcję ojca chrzestnego lub matki chrzestnej.

 • Kandydaci do sakramentu chrztu św. z innej parafii, powinni przedłożyć zezwolenie od swojego Księdza Proboszcza na chrzest poza własna parafią.

 • Przed chrztem (zarówno rodziców jak i chrzestnych) obowiązuje NAUKA PRZEDCHRZCIELNA. W takiej nauce przedchrzcielnej można wziąć udział także w innej parafii (np. dlatego, że rodzic chrzestny mieszka daleko lub zaproponowany przez nas termin jest niedogodny), jednak przed chrztem dziecka należy przedłożyć zaświadczenie z odbytej nauki.

NAJBLIŻSZY TERMIN CHRZTU ŚWIĘTEGO: 9 LUTEGO 2020r., GODZ. 12.00

NAJBLIŻSZY TERMIN NAUK PRZEDCHRZCIELNYCH: 8 LUTEGO 2020r., GODZ. 15.30

 

NASTĘPNE DATY CHRZTÓW:

 • 13 kwietnia 2020r. (nauka przedchrzcielna: 4 kwietnia 2020r., godz. 15.30)

 • 14 czerwca 2020r. (nauka przedchrzcielna: 13 czerwca 2020r., godz. 15.30)

 • 9 sierpnia 2020r. (nauka przedchrzcielna: 8 sierpnia 2020r., godz. 15.30)

 • 11 października 2020r. (nauka przedchrzcielna: 10 października 2020r., godz. 15.30)

 • 26 grudnia 2020r. (nauka przedchrzcielna: 19 grudnia 2020r., godz. 15.30)