Sakramenty przyjmujemy w swojej własnej parafii (decyduje o tym miejsce zamieszkania).

 • W naszej parafii sakrament chrztu udzielany jest co dwa miesiące, w drugą niedzielę miesiąca o godz. 12.00 (wyjątek stanowią miesiące, w których wypadają święta: w takim wypadku sakrament chrztu jest udzielany w II dzień Świąt Wielkanocnych oraz w II dzień świąt Bożego Narodzenia)

 • Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej.

 • Rodzice powinni wypełnić zgłoszenie (do pobrania w kancelarii), przedłożyć akt urodzenia dziecka oraz przedstawić kandydatów na rodziców chrzestnych.

 • Wszystkie dokumenty należy dostarczyć do kancelarii parafialnej najpóźniej na dwa tygodnie przed chrztem dziecka.

 • Zgodnie z chrześcijańską tradycją, przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Jego zadaniem jest, w wypadku chrztu osoby dorosłej, towarzyszenie w dochodzeniu do wiary i poznawaniu życia chrześcijańskiego; a w przypadku chrztu dziecka ma on wraz z rodzicami przedstawić dziecko do chrztu i pomagać w jego wychowaniu religijnym, tak, by prowadziło życie prawdziwie chrześcijańskie. Chrzestnym nie może więc być każdy. Więcej, Kościół stawia osobom, które mają być chrzestnymi bardzo konkretne wymagania.

 • Chrzestnym może być ten, kto:

 1. został wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców (opiekunów); 
 2. jest katolikiem;
 3. ma wymagane kwalifikacje i chce pełnić to zadanie;
 4. jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania, to znaczy ukończył szesnaście lat;
 5. przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię.
 6. prowadzi życie zgodne z wiarą (m.in. przyjmuje regularnie sakramenty, uczestniczy w coniedzielnej Eucharystii) i zadaniami jakie ma pełnić;
 7. prawo nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego (tzn. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej);
 8. nie jest ojcem ani matką dziecka (osoby przyjmującej chrzest).
 • Rodzice chrzestni są zobowiązani przedłożyć zaświadczenie od swojego Księdza Proboszcza, że mogą pełnić funkcję ojca chrzestnego lub matki chrzestnej.
 • Kandydaci do sakramentu chrztu św. z innej parafii, powinni przedłożyć zezwolenie od swojego Księdza Proboszcza na chrzest poza własna parafią.

 • Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się:

  1. aby na chrzest zgodzili się rodzice lub przynajmniej jedno z nich, lub ci, którzy prawnie ich zastępują;

  2. aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku. Jeśli tej nadziei nie ma (np. rodzice żyją bez sakramentu małżeństwa, choć nie mają przeszkód by ten sakrament przyjąć lub rodzice nie uczestniczą w życiu Kościoła zaniedbując życie sakramentalne, szczególnie uczestnictwo w niedzielnej Mszy św.), chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie. [Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 867 §1]

 • Przed chrztem (zarówno rodziców jak i chrzestnych) obowiązuje NAUKA PRZEDCHRZCIELNA. W takiej nauce przedchrzcielnej można wziąć udział także w innej parafii (np. dlatego, że rodzic chrzestny mieszka daleko lub zaproponowany przez nas termin jest niedogodny), jednak przed chrztem dziecka należy przedłożyć zaświadczenie z odbytej nauki.

 

NAJBLIŻSZY TERMIN CHRZTU ŚWIĘTEGO: 13 LUTEGO 2022r., GODZ. 12.00

NAJBLIŻSZY TERMIN NAUK PRZEDCHRZCIELNYCH: 12 LUTEGO 2022r., GODZ. 15.30

 

NASTĘPNE DATY CHRZTÓW:

 • 18 kwietnia 2022r. (nauka przedchrzcielna: 9 kwietnia 2022r., godz. 15.30)

 • 12 czerwca 2022r. (nauka przedchrzcielna: 11 czerwca 2022r., godz. 15.30)

 • 14 sierpnia 2022r. (nauka przedchrzcielna: 13 sierpnia 2022r., godz. 15.30)

 • 9 października 2022r. (nauka przedchrzcielna: 8 października 2022r., godz. 15.30)

 • 26 grudnia 2022r. (nauka przedchrzcielna: 17 grudnia 2022r., godz. 15.30)

 

WARTO PRZECZYTAĆ:

Zachęcamy do przeczytania tekstu autorstwa ks. Mariana Biskupa: "CZY MOŻNA ODMÓWIĆ UDZIELENIA CHRZTU ŚWIĘTEGO?"