Sakramenty przyjmujemy w swojej własnej parafii (decyduje o tym miejsce zamieszkania).

  • W naszej parafii sakrament chrztu udzielany jest co dwa miesiące w drugą niedzielę miesiąca o godz. 15.00 (wyjątek stanowią miesiące, w których wypadają święta: w takim wypadku sakrament chrztu jest udzielany w II dzień Świąt Wielkanocnych oraz w II dzień świąt Bożego Narodzenia)

  • Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej.

  • Rodzice powinni wypełnić zgłoszenie (do pobrania w kancelarii), przedłożyć akt urodzenia dziecka oraz przedstawić kandydatów na rodziców chrzestnych.

  • Rodzice chrzestni muszą być katolikami, którzy wcześniej przyjęli sakrament bierzmowania. Są zobowiązani przedłożyć zaświadczenie od swojego Księdza Proboszcza, że mogą pełnić funkcję ojca chrzestnego lub matki chrzestnej.

  • Kandydaci do sakramentu chrztu św. z innej parafii, powinni przedłożyć zezwolenie od swojego Księdza Proboszcza na chrzest poza własna parafią.

  • Przed chrztem (zarówno rodziców jak i chrzestnych) obowiązuje NAUKA PRZEDCHRZCIELNA.

NAJBLIŻSZY TERMIN CHRZTU ŚWIĘTEGO: 11 SIERPNIA 2019, GODZ. 15.00

NAJBLIŻSZY TERMIN NAUK PRZEDCHRZCIELNYCH: 8 SIERPNIA 2019, GODZ. 19.00

 

NASTĘPNE DATY CHRZTÓW:

  • 13 PAŹDZIERNIKA, (nauki: 10 października)
  • 26 GRUDNIA (nauki: 12 grudnia)