Godziny urzędowania:

 • poniedziałek, piątek: 16.00 - 17.30
 • wtorek, czwartek: 9.00 - 11.00 

Sprawy pogrzebowe załatwiane są także poza godzinami pracy kancelarii po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się!

Informujemy, że w czwartki 13.06. i 20.06. kancelaria parafialna będzie nieczynna.

W czasie wakacji:

 • poniedziałek: 16.00 - 17.30
 • wtorek: 9.00 - 11.00
 • piątek: 16.00 - 17.00

 

DODATKOWE INFORMACJE

W parafii wydajemy:

1. Świadectwa:

 • świadectwo chrztu (np. do Pierwszej Komunii św., bierzmowania, ślubu…)
 • świadectwo bierzmowania - jeśli sakrament został przyjęty w naszej parafii;
 • świadectwo ślubu - jeśli sakrament został przyjęty w naszej parafii;
 • zaświadczenia dla świadków do bierzmowania;
 • zaświadczenia dla rodziców chrzestnych.

2. Pozwolenia na udzielenie sakramentów (chrztu, bierzmowania, I Komunii Św., małżeństwa) poza parafią.

3. W związku z pogrzebem wydajemy:

 • pozwolenie na pogrzeb poza parafią, jeśli pogrzeb ma się odbyć ze względów rodzinnych np. w innej miejscowości.

 

Informację dotyczące RODO

Wszystkie dokumenty można uzyskać od ręki w godzinach urzędowania kancelarii. Jednakże zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), w kancelarii parafialnej obowiązują następujące zasady związane z wydawaniem dokumentów oraz udostępnianiem informacji:

 • „Dane osobowe” oznaczają w szczególności: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny (PESEL), dane adresowe, identyfikator internetowy (np. e-mail), wizerunek;
 • Świadectwo chrztu i kopia aktu chrztu mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których akt dotyczy, jeżeli są pełnoletnie, oraz, w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom lub prawnym opiekunom.
 • Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby.
 • Kopia aktu chrztu i świadectwo chrztu mogą również zostać przesłane do parafii zamieszkania osoby wnioskującej o wydanie dokumentu i tam mogą zostać odebrane, po zweryfikowaniu tożsamości i uprawnień osoby odbierającej (Zainteresowanych taką formą przekazania dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny, w godzinach pracy kancelarii lub mailowy: nmpmk_helenka@kuria.gliwice.pl). Informujemy, że dokument ten jest wysyłany pocztą, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru z możliwością śledzenia przesyłki. Koszt przygotowania dokumentu i jego wysłania zostaje przerzucony na wnioskującego.
 • Kopia aktu chrztu może zostać wykonana wyłącznie przez proboszcza lub osoby przez niego upoważnione, dowolną techniką, z zastrzeżeniem, aby akty sąsiednie zostały przesłonięte.
 • Takie same zasady obowiązują przy wydawaniu świadectwa i kopii aktu małżeństwa oraz przy wydawaniu innych zaświadczeń (np. zaświadczeń dla chrzestnych, opinii o religijności itp.).

 

Pozostałe informacje:

- Jeśli ktoś chciałby przyjąć sakramenty w naszej parafii a zamieszkuje poza jej terenem, zobowiązany jest do dostarczenia zgody swojego proboszcza na przyjęcie sakramentu w naszej parafii / kościele.

- Przypominamy, że wystawiamy zaświadczenia tylko naszym parafianom, a więc tym, którzy zamieszkują na terenie naszej parafii. Zdarza się, że do parafii po takie zaświadczenie przychodzą osoby mieszkające np. za granicą albo w innym mieście, informując, że są w naszej parafii ochrzczeni i przyjmowali także inne sakramenty oraz że są tutaj zameldowani. Nie ma to jednak żadnego znaczenia. Prawo kanoniczne jasno mówi, że wystarczy mieszkać powyżej 3 miesięcy na terenie danej parafii, by zostać jej członkiem (Kanon 101 Kodeksu Prawa Kanonicznego § 2). Parafie mają charakter terytorialny, w takim znaczeniu, że do parafii należą wszystkie osoby, które zamieszkują w jej granicach administracyjnych. Chodzi tu nie tyle o zameldowanie ale o faktyczne zamieszkanie. Zatem moją parafią jest ta, na której terenie obecnie mieszkam (od min. 3 miesięcy) i to proboszcz tej parafii jest moim duszpasterzem. Prawo Kanoniczne nie posługuje się pojęciem „zameldowania”. Przynależność do parafii zależy od „zamieszkania” czyli faktycznego przebywania na terytorium parafii. Dlatego wszelkie formalności dotyczące udzielania sakramentów chrztu, I komunii św., bierzmowania, małżeństwa oraz celebracji pogrzebu katolickiego są prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Kanoniczego czyli wg zamieszkania w parafii.