Dnia 15 maja o godz. 10.00 podczas Mszy Świętej w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Kostki w Krakowie Dębnikach, nasz parafianin, Maciej Sokalski przyjął z rąk bp Stanisława Jamrozka, wraz z dziewięcioma swoimi współbraćmi Salezjanami, święcenia diakonatu.